Coronavirus heeft weinig effect op aanvraagronde SDE++

Het Coronavirus drukte begin dit jaar hard op de rem van de economie, en zorgde daarmee voor een rimpeleffect dat in vrijwel alle sectoren voelbaar was. Toch heeft de huidige situatie bijna tot geen effect op de SDE++ aanvraagronde die eind 2020 plaatsvindt. Dat meldt Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Hoewel eerder bekend werd dat de SDE++ subsidie aanvraag dit jaar 8 weken later plaatsvindt, verandert er verder niet veel in de aanvraag. Wel zullen er hoogstwaarschijnlijk hogere correctiebedragen gerekend gaan worden, en zal de EU nog goedkeuring moeten geven op de verbreding van SDE+ naar SDE++, waarbij het Coronavirus mogelijk nog invloed zou kunnen hebben op de besluitvorming.

Aantal verwachte aanvragen niet gedaald

Volgens minister Wiebes heeft het Coronavirus tot op heden nog geen substantiële invloed op het aantal aanvragen voor de SDE++ subsidie. Toch heeft de minister voor de zekerheid de deadline voor de aanvraag 8 weken verplaatst, om zo te garanderen dat alle kansrijke initiatieven genoeg tijd hebben om de aanvraag te doen.

De reden die minister Wiebes hiervoor geeft is dat veel duurzame projecten in dit stadium van verduurzaming nog afhankelijk zijn van subsidies, waardoor het niet kunnen meedoen in deze aanvraagronde van SDE++ zou betekenen dat de aanvraag een jaar verplaatst.

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 1 24 november, 9.00 uur tot 30 november 17.00 uur 70
Fase 2 30 november, 17.00 uur tot 7 december 17.00 uur 85
Fase 3 7 december, 17.00 uur tot 14 december 17.00 uur 180
Fase 4 14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur 300

Via: rvo.nl

Hogere correctiebedragen

Minister Wiebes laat ook meer los over de basisbedragen die beschikbaar worden gesteld. Volgens de minister zijn deze bedragen nog steeds in lijn met de bedragen die eerder door het Planbureau voor de Leefomgeving zijn vastgesteld. Wel zullen de correctiebedragen binnenkort hoger uitvallen.

Dit heeft implicaties voor de bedragen die ondernemers ontvangen via de subsidie uit de SDE++ regeling. De SDE++ vergoedt namelijk het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs. En aangezien de marktprijs van bepaalde materialen binnen de SDE++ regeling goedkoper worden als gevolg van economische krimp en een terugval in de vraag naar grondstoffen, wordt het verschil tussen de kostprijs en marktprijs dus ook anders.

Het resultaat is dat de correctiebedragen, die achteraf worden vastgesteld, waarschijnlijk gaan zorgen voor een hogere subsidie.

De EU als laatste horde

Verduurzaming is onderdeel van de langetermijnstrategie van de EU. En de vernieuwde SDE++ regeling is een verbreding van die strategie, waardoor deze goedgekeurd moet worden door de EU. Minister Wiebes licht toe dat de Europese Commissie hoogstwaarschijnlijk voor aanvang van de SDE++ aanvraagronde in het najaar van 2020 de nieuwe regeling goedkeurt, en dat hij indien nodig zelf maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de najaarsronde alsnog doorgang kan vinden.

Macro-economische invloed legt druk op de ketel

Het Coronavirus liet ons inzien dat de economie fragieler is dan we voorheen dachten. Reden genoeg om als onderneming zoveel mogelijk op eigen benen te blijven staan. Verduurzaming door middel van het opwekken van energie is gelukkig een prima manier om de vaste kosten te drukken, en tegelijkertijd onafhankelijk te worden van de hoge en wisselende tarieven van energieleveranciers.

Ondernemers die de winst van hun onderneming willen maximaliseren, kunnen het best zo snel mogelijk stappen ondernemen om kosten te drukken. Ooit zal de subsidiestroom voor duurzame initiatieven en zonnestroomprojecten opdrogen, en komen ondernemers zelf voor de volledige realisatiekosten te staan. Dit allemaal terwijl de overheid bezig is met nieuwe wetten om ondernemers te dwingen energiebesparende of -opwekkende maatregelen te nemen, die vermeld staan in de Omgevingswet.

Uitvoering van SDE-beschikking

Nu is het natuurlijk erg positief om te zien dat aanvragen van SDE++ weinig tot niet beïnvloedt worden door de Corona-crisis. Toch is daarbij de kous niet af. Het aanvragen en vervolgens verkrijgen van de subsidie is maar een eerste stap. De realisatie van een project (en dus verzilvering van de SDE-subsidie) is natuurlijk cruciaal. Toch worden er helaas vele beschikkingen onbenut gelaten.

Zo kan het voorkomen, dat ondernemers worden geadviseerd door o.a. kleinere ‘subsidie-consultants’ of een tussenpersoon met een eigen agenda, die vaak niet begaan zijn met uitvoering of de praktische haalbaarheid. Maar zelfs bouwbedrijven zonder duidelijke focus op zonnestroom, kunnen verkeerde inschattingen maken. Daarom is het zaak je te laten adviseren door een technologische en financiële kennispartner op het gebied van zonne-energie, die bij de aanvraag van de SDE-subsidie meteen de praktische uitvoerbaarheid en planning van het zonnestroom-project meeneemt. Switch Energy is zo’n partij en helpt bovendien gratis bij het aanvragen van de SDE++ subsidie…

Switch Energy

Ondernemers die nog mee willen doen met de SDE++ aanvraagronde in 2020, kunnen vandaag nog contact opnemen met de subsidie experts van Switch Energy. Met al vele succesvolle afgeronde projecten, weet Switch Energy op welke cruciale punten de subsidieaanvraag wordt gecheckt, waardoor de kans op een succesvolle aanvraag exponentieel toeneemt.

Daarbij kan Switch Energy indien gewenst, het volledige project – van berekeningen, tot het financiële plaatje en de realisatie – op zich nemen. Zo hebben ondernemers geen omkijken meer naar het verduurzamen van hun bedrijf, terwijl ze toch de winst maximaliseren.

Direct jouw voordeel berekenen?

Duurzaamheid en extra winst gaan hand in hand, en Switch merkt dat steeds meer innovatieve ondernemers dit doorhebben. Daarom helpen we om ongebruikte bedrijfsdaken te transformeren in extra inkomsten voor jouw onderneming.

 

Vanuit onze missie om de wereld stap voor stap te verduurzamen met innovatieve technologieën, adviseren wij jouw bedrijf kosteloos over de mogelijkheden. Welke uitdagingen jouw project ook heeft, wij achterhalen ze en vertellen hoe ook jij kunt profiteren van extra inkomsten uit je bedrijfsdak.

Laat dus niet onnodig geld liggen, en neem via onderstaand formulier contact op met Switch Energy om antwoord te krijgen op al je vragen.