Details SDE+ najaarsronde 2019 bekend: additionele voorwaarden

Afgelopen week maakte Minister Wiebes meer informatie bekend over de najaarsronde van SDE+. Tijdens de lancering van die subsidieronde werd onder meer duidelijk op welke data de aanvragen gedaan mogen worden, wat het totale budget is en welke aanvullende voorwaarden gelden voor subsidieaanvragen in dit kwartaal.

 

Najaarsronde SDE+ 2019 start op 29 oktober

Aanvragen voor de najaarsronde van SDE+ kunnen gedaan worden vanaf 9:00 op 29 oktober a.s. tot 17:00 op 14 november. Wel moet daarbij gezegd worden dat vroege aanvragen niet per definitie een grotere kans maken om gesubsidieerd te worden. Er is namelijk sprake van drie verschillende fases. Die fases zijn ingedeeld aan de hand van de kosten per opgebrachte kilowatt. Zo komen als eerste projecten in aanmerking die tot 9 cent per kilowatt kosten, waarna dit zich opwerkt naar projecten tot 13 cent per kilowatt.

Het budget voor deze SDE+ ronde bedraagt 5 miljard euro. Dit bedrag zal dus aan de hand van deze fases verdeeld worden over de ingediende projecten.

Extra voorwaarden bij najaarsronde

In tegenstelling tot voorgaande SDE+ subsidierondes, gelden bij de najaarsronde aanvullende voorwaarden voor de aanvraag van subsidie. Zo is er dit keer bijvoorbeeld sprake van een transportindicatie en een toestemmingsformulier van de locatie-eigenaar.

Transportindicatie

De transportindicatie is een document vanuit de netbeheerder waaruit blijkt dat het net voldoende capaciteit heeft om de opgewekte stroom daadwerkelijk te leveren aan het stroomnetwerk.

Deze transportindicatie wordt uitgegeven onder twee voorwaarden. De eerste situatie is wanneer er op dit moment al voldoende capaciteit op het net is om uit te breiden. De tweede situatie is wanneer er binnen de realisatietermijn van een zonneproject genoeg extra capaciteit op het net bijkomt. Dus zo lang de netbeheerder van plan is om tijdig extra capaciteit te creëren in die regio, kunnen dus ook de op dit moment minder kansrijke projecten nog steeds gerealiseerd worden.

Maar…luidt de boodschap: het krijgen van een transportindicatie biedt in geen enkel geval de garantie dat een zonneproject ook daadwerkelijk kan leveren het net. Het is dus alleen een middel om de subsidie te ontvangen. De verwachting is dat hierdoor vooral kansrijke projecten zich zullen aanmelden. Dit lijkt een logische reactie op eerdere berichtgevingen, waaruit bleek dat veel duurzame projecten helemaal nooit gerealiseerd worden.

Toestemmingsformulier eigenaar

Naast een transportindicatie, wordt er bij de najaarsronde ook een toestemmingsformulier gevraagd. Dit is vooral van belang wanneer aanvragen niet direct door de pand- of grondeigenaar (waar het zonnestroom project wordt gerealiseerd) worden gedaan. Op het toestemmingsformulier moet de betreffende eigenaar van de locatie expliciet toestemming geven voor het project. Dit formulier, genaamd ‘model toestemming locatie-eigenaar’ kan worden meegestuurd met de algemene aanvraag voor subsidie.

Solar Magazine najaarsronde SDE+ 2019
Via: solarmagazine.nl

Partner en voorbereiding zijn cruciaal

Ben jij een ondernemer en wilt je graag nog gebruikmaken van de derde SDE+ subsidieronde, voordat we te maken gaan krijgen met het moeilijker aan te vragen SDE++? Dan is het zaak met een competente partner in zee te gaan. Door de wildgroei aan minder competente ondernemingen die zich hebben gestort op zonnestroom, worden vele trajecten niet gerealiseerd. Ook ontbreekt het in sommige zonnestroom projecten aan de juiste financiering. Een goede voorbereiding met een daadkrachtige partner, die verstand heeft van techniek én financiering is daarom cruciaal.

 

Switch Energy kan alles uit handen nemen

Switch Energy helpt jou graag bij het realiseren van schone, duurzame en winstgevende oplossingen. Van de aanvraag bij de overheid en het inzetten van specialisten, tot aan het rond krijgen van de financiering. Wij assisteren je gedurende het gehele traject om een succesvolle realisatie te garanderen.

Wil jij dit jaar dus nog meer winst realiseren voor uw bedrijf en tegelijkertijd verduurzamen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. We vertellen je dan precies hoe jouw onderneming kan profiteren van zonne-installaties in de naderende SDE+ subsidieronde.

    Switch Energy - zonnedak zonne-installatie SDE++ subsidieaanvragen