Exploitatie Maatschappij Amerikahaven | 9.588 panelen

Dat Switch Energy met een relatief klein team grote projecten aan kan, bewijst onderstaand project. Door een klantspecifieke oplossing te bieden, kon de klant zonder een euro te investeren niet alleen een zonnestroomsysteem op het dak krijgen maar ook een nieuwe dakbedekking en isolatie. Renovatie, zonnedak en alles gefinancierd!

EMA: Grootste zonnedak in Amsterdam

Met EMA Amsterdam heeft Switch Energy in 2018 het grootste zonnedak van Amsterdam tot dan toe gerealiseerd. Bijna 10.000 zonnepanelen zorgen voor een opgeteld totaal vermogen van ca 2,7 MegaWatt. Het dak aan de Amerikahaven heeft een omvang van 30.000 m2 en is daarmee even groot als zes voetbalvelden. De energieopbrengst, die de zonnepanelen generen, zorgt ervoor dat de logistiek dienstverlener en omringende bedrijven geen energie meer van het publieke energienet hoeven af te nemen en volledig zelfvoorzienend zijn.

De rol van Switch Energy

Switch Energy heeft een prominente rol als financieel kennispartner gehad, door een constructie te ontwikkelen, waarbij zonder aanvullende investering van de eigenaar de dakbedekking en isolatie zijn vervangen. Tevens was Switch Energy een belangrijke schakel tussen de samenwerking met verschillende partners, waaronder de belangrijkste:

 • Project is aangedragen door onze trouwe partner HollandDak
 • Project is uitgevoerd door SUNBOUND: Een joint venture tussen Switch Energy en Croonwolter&dros.
 • Voor het vestigen van het opstalrecht is er nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam.
 • Samen met partner Ingenieursbureau IOB zijn alle noodzakelijke berekeningen en bouwkundige details gecheckt.
 • De financiering is verzorgd door ASN Bank.

Waarin maakte Switch Energy het verschil?

Switch Energy maakte bij dit project het verschil door te luisteren naar het probleem van de klant en hier een klantspecifieke oplossing voor te bedenken.

Aanvankelijk was er bij EMA geen interesse voor het opwekken van zonne-energie op haar dak. Dit had te maken met twee redenen:

 1. Een zonnestroomsysteem vraagt om een grote investering.
 2. Daarnaast had een van de grootste opslagloodsen van Amsterdam problemen met het dak; dit was aan vervanging toe.

Dat bood Switch Energy de mogelijkheid om met een aantrekkelijk financieringsvoorstel te komen. Door de dakhuur voor zonnepanelen voor de gehele termijn van 15 jaar vooruit te betalen, kon de klant zonder een euro te investeren niet alleen een zonnestroomsysteem op het dak krijgen maar ook een nieuwe dakbedekking en isolatie.

Bijzonderheden

Als exploitant van zonnestroomsystemen doe je alles wat mogelijk is om de klant een zo’n kwalitatief en veilig mogelijk systeem te bieden. Zo wordt er gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt er uitsluitend gewerkt met producten die aan alle veiligheidseisen en certificaten voldoen.

Ondanks al deze maatregelen, bestaat er natuurlijk altijd een kleine kans dat er iets onverhoopt fout gaat. Afgelopen jaar ontstond brand in een deel van het zonnestroomsysteem bij EMA. De schade viel gelukkig relatief mee. Waarom? Voor de optimalisatie van de opbrengsten is er bij dit project gekozen voor PV-combiners. Dit bleek onbedoeld een heel verstandige keuze, omdat het de mogelijkheid gaf om een gedeelte van het PV-veld af te koppelen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de brandweer de brand snel onder controle kon krijgen. Hierdoor bleef de schade beperkt tot slechts 40 zonnepanelen.

Deze gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat Switch Energy nóg meer aandacht besteed aan het veiliger werken dan voorheen. Verschillende punten worden nu in de voorbereiding bij ieder project (extra) in acht genomen:

 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken is vergunningsvrij, dat maakt het nog niet vrij van regelgeving. Het is daarom van groot belang om met bevoegd gezag de bouw van een PV-park door te nemen.
 • De herkenbaarheid/ aanwezigheid van het zonnestroomsysteem duidelijker maken.
 • Met de vastgoedeigenaar, de verzekeraar (van zowel het vastgoed als het zonnestroomsysteem) en de handhaving het ontwerp en de gekozen materialen afstemmen en het zonnestroomsysteem daarop aanpassen.
 • Vanaf het eerste schetsontwerp de bedrijfszekerheid van de installatie vergroten en medefinancierders meenemen in de onderliggende overwegingen.

Key facts van het project

 • Locatie: Ruijgoordweg 80, 1047 HM Amsterdam
 • Oplevering: April 2018
 • Klant: Ter Haak Group

Overzicht van het project:

 • Aantal zonnepanelen: 9588
 • Aantal omvormers: 35
 • Panelen van Astronergy (280 Wp)
 • Omvormers van ABB (ABB Trio 60KW)
 • Constructie: Sunfixings PB3

Meer weten?

Meer weten over onze betrouwbare, betaalbare en schaalbare oplossing? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een rondleiding!