Wijzigingen SDE++ vragen om actie en voorbereiding

Duurzame projecten konden de afgelopen twee jaar redelijk eenvoudig subsidie aanvragen. Maar daar komt binnenkort verandering in. SDE++, de opvolger van de SDE+ regeling, wordt al met al minder soepel voor zonne-energie. In dit artikel lees je wat de nieuwe regeling precies inhoudt en wat het betekent het voor ondernemers die een duurzaam project willen realiseren.

 

De huidige situatie SDE+

Het klimaatdoel van de overheid is om voor 2030 minimaal 49% van de CO2-uitstoot gereduceerd te hebben. Door de SDE+ regeling werd een bedrag van € 6 miljard vrijgemaakt om te investeren in projecten zoals zonnedaken en -parken. In de periode van 2017 tot 2019 is er veelvuldig gebruik gemaakt van deze regeling, wat zelfs tot overtekening leidde. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de SDE+ regeling nu vervangen door de SDE++ regeling. Er wordt volgens het Ministerie nog één ‘oude’ ronde voorzien in 2020, de voorjaarsronde om precies te zijn, waarna deze definitief vervangen wordt.

 

De SDE++ regeling

SDE++ is een vernieuwde (verbrede) regeling waarmee subsidie aangevraagd kan worden voor duurzame energie en CO2 reducerende technieken. Deze aanpassing is ook relevant voor zonne-installaties, omdat het totale budget onder deze mogelijke projecten verdeeld dient te worden. Minister Wiebes overweegt hierbij om het aantal subsidierondes per jaar in te korten naar één. Tot slot wil de minister het subsidiebudget voor de komende jaren gaan verlagen. De reden daarvoor is dat een groot deel van de gesubsidieerde projecten nog steeds in de realisatiefase zit. Op dit moment is 90 Peta joule gerealiseerd, terwijl 150 Peta joule nog steeds in ontwikkeling is.

 

Verbreding van subsidieaanvraag

Een kleiner budget is alleen niet de enige beperkende maatregel voor het plaatsen van zonne-installaties. Met de verbreding van de SDE++ regeling krijgen ook andere CO2-reducerende technieken een kans, om tot ontwikkeling te komen. In plaats van de subsidie op basisvergoeding te verdelen, zal dit plaatsvinden op basis van de zogeheten subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Er wordt dan vooral gekeken naar de effectiviteit van een bepaalde CO2-reducerende techniek.

 

Wat betekent dit voor de ondernemer?

De verbreding van de SDE+ regeling en het verminderen van de totale subsidie betekent ook dat er hoogstwaarschijnlijk een strenger toewijzingsbeleid zal plaatsvinden. Omdat in sommige categorieën >50% van de subsidieaanvragen uiteindelijk NIET leiden tot een daadwerkelijke realisatie en ertoe leiden dat subsidies vervallen, houden deze projecten onnodig geld vast voor projecten die wel kansrijk zijn. De Minister zal dus sterker toezien op de haalbaarheid van de ingediende plannen bij toewijzen van de subsidies.

Omdat de SDE++ regeling al in het najaar 2020 van kracht zal gaan, is het voor ondernemers raadzaam om nu te handelen. Met slechts één aanvraagronde, een lager budget en meer concurrerende CO2-reducerende technieken kan het vanaf midden 2020 een stuk moeilijk worden om subsidie aan te vragen.

 

Switch Energy faciliteert

Een goede voorbereiding en bewezen uitvoering zijn key in het succesvol aanvragen van de SDE+(+). Switch Energy heeft ruime ervaring in het ontwikkelen, financieren, uitvoeren en exploiteren van klant-specifieke zonneprojecten, voor nagenoeg alle sectoren: van logistiek tot agrarisch of gericht op lokale installateurs. Met de nieuwe regeling voor de deur, kunnen ondernemers daarom profiteren van onze kennis, ervaring en aanpak. Deze aanpak en onze kennis en mogelijkheden op het gebied van financiering, zorgt ervoor dat we kunnen doorpakken en snel tot een oplevering kunnen komen.

In het voorjaar van 2020 vindt de laatste voorjaarsronde van SDE+ plaats. Switch Energy kan aanvragen nog meenemen in die ronde. Neem bij interesse dus vooral vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. Onze specialisten kijken graag met je mee naar de mogelijkheden voor jouw onderneming.

    Switch Energy - zonnedak zonne-installatie SDE++ subsidieaanvragen