Financiering van zonnestroom op het bedrijfsdak: koop, lease of dakhuur?

We zien al enkele maanden dat de SDE-voorwaarden strenger worden. Er is minder geld beschikbaar en steeds meer energie opwekkende en CO2-besparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Voor ondernemers is nadenken over de haalbaarheid van hun zonnestroom project dus cruciaal. Anders loopt de onderneming een kans mis om extra winst te behalen. Een manier om de business case te laten kloppen, is door een weloverwogen keuze te maken in de financiering van de zonnepanelen en infrastructuur. Hierin is een duidelijk onderscheid te maken in koop, lease of dakhuur. Maar hoe werkt dat precies en wat zijn de verschillen?

Financiering: rendement versus haalbaarheid

Een ondernemer kan de winst mede maximaliseren, door zonnepanelen op het voorheen onbenutte bedrijfsdak te plaatsen. De manier waarop is wel onderhevig aan uitvoerbaarheid en rendement. Zo is het zelf plaatsen bijzonder risico- en tijdintenties, maar gaan er geen extra inkomsten verloren aan derden. Hier moet de onderneming wel de volle pot investeren met middelen die beschikbaar zouden zijn voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Gelukkig bestaat er ook de mogelijkheid om zonnepanelen te financiering middels dakhuur of lease en kan Switch Energy zelfs klantspecifieke financieringen opstellen.

Hieronder drie mogelijkheden voor ondernemers verder uitgelicht.

Switch Energy - Zonnepanelen ondernemers bedrijfsdak zonnestroom

Zonnepanelen kopen

De meest voor de hand liggende of bekendste optie is het kopen van eigen zonnepanelen. Het is een interessante investering die zeker goed kan uitpakken wanneer een onderneming een tijdelijk financieel overschot of geen concrete groeiplannen heeft en de aanschaf dus zelf kan bekostigen. De winst is via deze methode het hoogst en zodra het pand verkocht wordt, is de meerwaarde dus ook automatisch voor de ondernemer. Natuurlijk

Een valkuil van het zelf doen is dat plannen niet altijd haalbaar zijn, ondanks dat een ondernemer na goedkeuring van de subsidie nog ruim de tijd heeft om te starten. Want het meten, plannen, verzekeren, financieren en uitvoeren van het project hebben nogal wat voeten in de aarde en dit alles kost bovendien geld en tijd. In gevallen waarbij tijd of geld een beperking zijn, kan er dus vaak beter gedacht worden aan dakhuur of leasen.

Zonnepanelen leasen

In het geval van leasen gaat het om een financieringsconstructie om zonnepanelen te bekostigen. Dit heeft iets weg van operational lease, waarbij de ondernemer via een leaseconstructie wél zonnepanelen op het dak krijgt, maar geen hoge initiële investering heeft.

Bij deze constructie wordt er maandelijks of jaarlijks een vast bedrag betaald voor het huren van de zonnepanelen en wordt de ontwikkeling en financiering uit handen genomen. De ondernemer krijgt de opgewekte stroom en deze constructie is dan ook bijzonder aantrekkelijk als de gebruiker een groot deel van het opgewekte vermogen zelf gebruikt.

Na afloop van het contract heeft de ondernemer de mogelijkheid om de zonnepanelen over te nemen. Er wordt dan vaak een slottermijn vastgesteld die eerst voldaan dient te worden. Vervolgens zijn de zonnepanelen eigendom van de onderneming en kan er nog een paar jaar extra winst mee worden gemaakt.

Gebruikmaken van dakhuur

Wanneer een ondernemer geen financiële middelen tot zijn beschikking heeft, of het niet ziet zitten om zelf het financiële risico te lopen en bovendien tijd wil sparen, dan kan er ook van dakhuur gebruik gemaakt worden. De onderneming verhuurt dan het dak aan een partner zoals Switch Energy, die het hele zonnestroom project bekostigt en uitvoert.

Een voordeel van dakhuur is dat er geen enkele financiële middelen vanuit de ondernemer aan te pas komen. Aan de andere kant ontvangt de onderneming dan ook niet de subsidies vanuit de overheid. In plaats van die subsidie krijgt de ondernemer een vaste vergoeding voor het verhuren van het dak. DIt over een periode van 16 jaar. Onderhoud, reparaties en andere zaken worden gedurende die periode geregeld, waardoor de ondernemer zowel qua tijd als geld volledig ontzorgt is.

Dakhuur is ook een goede oplossing voor bedrijven die meer energie kunnen opwekken, dan ze gebruiken en zouden willen verduurzamen, maar daar op dit moment nog geen prioriteit aan geven. Op deze manier kan de financiële positie van het bedrijf toch profijt hebben van de huurinkomsten, zonder de investering zelf op de balans te hoeven zetten.

Na afloop van het huurcontract kan de ondernemer ervoor kiezen om de zonnepanelen over te nemen of om de panelen eigendom te laten blijven van de samenwerkende partner.

Financieringsvormen

Dakhuur Lease Koop
Grote investering bij start project? Nee Nee Ja
Wie is eigenaar? Switch Energy Switch Energy Ondernemer
Hoe lang duurt het contract? 16 Jaar 16 Jaar N.v.t. (onbepaalde tijd)
Wie is eigenaar? Switch Energy Switch Energy Ondernemer
Wie krijgt de opgewekte energie? Switch Energy Ondernemer Gebouweigenaar
Hoe werkt de vergoeding? Huur per paneel Leasetermijnen aan Switch Energy Ondernemer
Voor wie is de subsidie? Switch Energy Switch Energy Ondernemer
Opbrengst GVO’s gaan naar? Switch Energy Switch Energy N.v.t.
Wie is eigenaar? Switch Energy Switch Energy Ondernemer
Onderhoud & Monitoring inbegrepen? Ja Ja Optioneel
Is mijn zonnepaneelsysteem verzekerd? Ja Ja Optioneel
Wat voor contract is van toepassing? Huurcontract + recht van opstal Recht van opstal N.v.t.

De beste financiering voor een onderneming?

De vraag die resteert is welke methode het meest rendabel is voor een onderneming. Vaak is het antwoord op die vraag ingewikkelder dan het lijkt en heeft deze voor een groot deel te maken met de risicoperceptie (en/of aanwezigheid van kapitaal) van de ondernemer of vastgoedeigenaar. Samenwerken met een partner die ook verstand heeft van planning en organisatie is daarom een grote aanwinst.

Zijn dit bovendien alle mogelijkheden? Nee! Als financiële kennispartner kijkt Switch Energy altijd naar de wensen van de klant. Er zijn nog meer financieringsopties mogelijk. Bijvoorbeeld door te kiezen voor huur + verkoop van energie waarmee je energie kunt terugkopen tegen een gereduceerd tarief.

Switch Energy helpt ondernemers

Switch Energy is een specialist op het gebied van de ontwikkeling en oplevering van zonnestroomprojecten voor bedrijven. Naast technische kennis, is Switch Energy ook gespecialiseerd in de financiering van grootschalige projecten, waaronder dakhuur en operationele lease. Ondernemingen die geïnteresseerd zijn in het plaatsen van zonnepanelen op het dak, maar niet weten waar en hoe te beginnen of zich willen focussen op hun eigen bedrijfsvoering, kunnen bij Switch Energy terecht.

Switch Energy - zonnedak zonne-installatie SDE++ subsidieaanvragen

Direct jouw voordeel berekenen?

Duurzaamheid en extra winst gaan hand in hand, en Switch merkt dat steeds meer innovatieve ondernemers dit doorhebben. Daarom helpen we om ongebruikte bedrijfsdaken te transformeren in extra inkomsten voor jouw onderneming.

 

Vanuit onze missie om de wereld stap voor stap te verduurzamen met innovatieve technologieën, adviseren wij jouw bedrijf kosteloos over de mogelijkheden. Welke uitdagingen jouw project ook heeft, wij achterhalen ze en vertellen hoe ook jij kunt profiteren van extra inkomsten uit je bedrijfsdak.

Laat dus niet onnodig geld liggen, en neem via onderstaand formulier contact op met Switch Energy om antwoord te krijgen op al je vragen.