Slide Data, techniek en infrastructuur integreren voor een betere distributie van energie. Direct antwoord op jouw vraag
Neem contact op
SLIMME
ENERGIENETWERKEN CREËREN

De SDE subsidie

De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers om te verduurzamen door middel van de SDE regeling. Deze Stimulering Duurzame Energieproductie is onderdeel van het doel om de Sustainable Development Goals (SDG) voor 2030 te behalen. Dit artikel bundelt alle informatie over deze regeling, voor wie deze regeling bedoeld is en wie SDE kan aanvragen.

Wat is de SDE-regeling?

De SDE-regeling is een subsidie die in 2008 in het leven is geroepen, om de ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) te vervangen. De SDE subsidie is bedoeld om schone en duurzame manieren van energieopwekking te stimuleren. De regeling transformeert regelmatig, waardoor steeds meer energie opwekkende- of CO2-reducerende initiatieven aanspraak kunnen maken op de subsidie.

Het doel van de SDE-regeling is om Nederlandse ondernemers en particulieren bij te laten dragen aan de Sustainable Development Goals, die de Nederlandse overheid voor 2030 dient te behalen. De CO2-uitstoot moet tegen die tijd minimaal 49% lager zijn.

Wanneer kan een ondernemer SDE aanvragen?

De subsidie op zonnepanelen is er niet voor iedereen. De vernieuwde SDE++ regeling heeft namelijk eigen voorwaarden waar ondernemers aan moeten voldoen. Voor de SDE in 2020 moet je aan de volgende eisen voldoen:
 • Je zakelijke stroomverbruik is groter dan 3×80 ampère
 • Het dak waarop de zonnepanelen komen is van de ondernemer zelf, of er is toestemming om de panelen te plaatsen.
 • De installatie heeft een grotere capaciteit dan 15.000 Wattpiek
 • Een omgevingsvergunning zodra de zonnepanelen niet op het dak worden geplaatst.
 • Een haalbaarheidsstudie wanneer de capaciteit boven de 500 kWp ligt. Dit moet onderzocht worden door een specialist.
 • Vanaf 2020 is het nodig om een transportindicatie van de netbeheerder bij de aanvraag in te dienen. Hieruit blijkt dat stroom ook teruggeleverd kan worden zonder overbelasting van het net.

Let op: Zodra de SDE subsidie is ontvangen, vervalt het recht op de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Praktische informatie voor ondernemers

De SDE subsidie is een regeling die regelmatig verandert. Hieronder daarom wat korte, praktische antwoorden op vragen over de Stimulering Duurzame Energieproductie die voor 2020 gelden.

Hoe werkt de SDE subsidie?

Feitelijk is de SDE geen vaste subsidie maar een variabele bijdrage van de overheid om een bepaalde garantieprijs voor de opgewekte energie (per opgewekte kWh) te behalen. Deze garantieprijs wordt ook wel het basisbedrag genoemd. Bij de SDE subsidie wordt dus gerekend met een basisbedrag, de kostprijs van hernieuwbare energie, en een zogenaamd correctiebedrag, dat het verschil dekt tussen deze kostprijs (het basisbedrag) en de opbrengst van grijze energie. Deze opbrengst kun je zien als de gemiddelde energieprijzen (per categorie), zoals die gedurende het productiejaar zijn opgetreden.

Bij een hogere energieprijs, krijgt de subsidie-aanvrager dus minder subsidie en bij een lagere energieprijs is de bijdrage, het correctiebedrag, dus hoger.

Basisbedrag = gemiddelde energieprijs + correctiebedrag

Hoe hoog is de subsidie van de SDE++ regeling voor zonnepanelen?

De SDE++ subsidie is zoals hierboven aangegeven dus geen absoluut getal. Het is een bedrag voor de totale potentiële opgewekte stroom, berekend aan de hand van het basisbedrag (de ‘garantie’) en het correctiebedrag. Dit hangt dus af van het totale aantal kiloWattpiek dat een zonne-installatie aan capaciteit heeft en is dus direct verbonden aan de grootte van het project. Tussen de 15 kWp en 1.000 kWp geldt een basisbedrag van € 0,080 per kWh. Boven de 1.000 kWp (1 mWp) geldt een basisbedrag 0,074 per kWh.

Bekijk onderstaande voorbeeld-berekening

Waar kan de SDE regeling aangevraagd worden?

De subsidie voor zonnepanelen kan aangevraagd worden bij het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook is het mogelijk om hier diverse andere documenten te regelen, zoals het model toestemming locatie-eigenaar. Zodra alle documenten en vergunningen verzameld zijn, kunnen ze gebundeld naar het RVO verstuurd worden. Zodra de aanvraagronde is afgelopen, komt er een goedkeuring of afkeuring vanuit het RVO.

Switch Energy kan een aanvraag gratis uitvoeren, wat de kans op goedkeuring maximaliseert.

Hoe lang wordt de subsidie uitgekeerd?

De looptijd van de SDE subsidie is 15 jaar. In die tijd wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de hand van de opgewekte stroom. Binnen die 15 jaar moet het goed mogelijk zijn om zo’n 20% tot 30% van de kosten van de zonne-installatie terug te krijgen in de vorm van subsidie. Dit komt dus naast de energiekostenbesparing of opbrengst door teruglevering.

Wanneer zijn de aanvraagrondes voor de SDE++?

Het aantal aanvraagrondes in 2020 ligt in tegenstelling tot de vier rondes in voorgaande jaren nu op slechts twee keer. Het gaat om een voorjaarsronde in maart en een najaarsronde in november. In 2021 wordt dit zelfs verlaagd naar een keer per jaar (in het najaar). Omdat het aantal aanvraagrondes verlaagd wordt, is het extra relevant om de benodigde informatie op tijd te verzamelen. Een gemiste ronde levert alweer 6 of zelfs 12 maanden vertraging op, en vanwege de steeds groter wordende groep CO2-reducerende initiatieven, krijgen ondernemers ook te maken met steeds meer concurrentie.

De najaarsronde 2020 is open van 24 november t/m 14 december 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.

Voorbeeldberekening SDE-subsidie

De overheid gaat uit van een basisbedrag. Dit is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar gaat een correctiebedrag vanaf. De geproduceerde energie heeft namelijk een waarde op de energiemarkt, dit is het bedrag dat je ontvangt van je energiebedrijf, of bespaart op je energierekening. Daardoor is de SDE+ bijdrage afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs ontvang je minder subsidiebijdrage, maar tegelijkertijd brengt de opgewekte energie meer geld op. Het omgekeerde geldt bij een lagere energieprijs; de subsidiebijdrage gaat omhoog terwijl de opgewekte energie minder opbrengt.

Uitgangspunten berekening:

 • Beschikbaar plat dakoppervlak van 3.000m2 met 1000 PV-Panelen (Oost-West opstelling)
 • 340 Wp per paneel met een conversie (efficiëntie van zonnepanelen) van 890
 • Fase-en correctiebedragen van de komende SDE++ ronde, Najaar 2020
 • Kale energieprijs: €0,1024 per kWh
 • Energiebelasting: € 0,01353 per kWh (Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh)
 • Opslag Duurzame Energie: 0,0205 per kWh (Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh)

Opbouw SDE++

Tarieven in €/kWh - Inschrijving in fase 2
100% eigen verbruik 50% eigen verbruik 100% terugleveren
Maximum fasebedrag fase 2 € 0,0800 € 0,0800 € 0,0800
Correctiebedrag voorjaar 2020 netlevering (voorlopig) € 0,0540 € 0,0540 € 0,0540
Correctiebedrag voorjaar 2020 niet-netlevering (voorlopig) € 0,0780 € 0,0780 € 0,0780
Voorlopige bijdrage SDE+ netlevering € 0,0260 € 0,0260 € 0,0260
Voorlopige bijdrage SDE+ niet-netlevering € 0,0020 € 0,0020 € 0,0020
Gestelde conversie 890 890 890
Totale maximale subsidiale jaarproductie bij huidige installatie van 0,34 MWp 302,6 302,6 302,6

Opbrengsten stroomopwekking

Opbrengsten / kosten in €
100% eigen verbruik 50% eigen verbruik 100% terugleveren
Netlevering 0 151,3 302,6
Niet-netlevering 302,6 151,3 0
SDE inkomsten
Opbrengst netlevering € 0,00 € 3.933,80 € 7.867,60
Opbrengst niet-netlevering € 605,20 € 302,60 € 0,00
Opbrengst subsidie jaar 1 € 605,20 € 4.236,40 € 7.867,60
Besparing energiekosten
Kale stroomprijs? € 14.222,20 € 7.111,10 € 0,00
De energiebelasting € 4.094,18 € 4.094,18 € 0,00
Opslag Duurzame Energie € 6.203,30 € 6.203,30 € 0,00
Totaal besparing energiekosten € 24.519,68 € 17.408,58 € 0,00
SDE inkomsten + besparing energiekosten € 25.124,88 € 21.644,98 € 7.867,60

SDE++ en het verschil met SDE+

De SDE+ regeling die tot 1 januari 2020 van kracht was, werd gebruikt om duurzame en energieopwekkende initiatieven te bemoedigen middels financiële steun. De overheid wilde hiermee het proces van verduurzaming versnellen, waardoor de SDG voor 2030 gehaald zouden worden. 

Toch werd deze SDE+ regeling in eerste instantie niet breed genoeg ingezet, omdat CO2-reducerende maatregelen niet voldoende door de regeling gedekt werden en als gevolg dus minder in ontwikkeling kwamen. De nieuwe SDE++ subsidie geldt daarom dus niet alleen meer voor duurzame energieopwekkende initiatieven, maar ook voor projecten waar CO2-reductie het doel is. Dat betekent dat de SDG waarschijnlijk sneller behaald zullen worden, maar dit maakt het voor ondernemers ook lastiger wanneer zij SDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Er is immers net zoveel geld te verdelen, maar over meerdere potjes.

Dat maakt zonnepanelen overigens niet minder interessant. Zonnepanelen op een bedrijfsdak zijn nog steeds een hele goede manier om het stroomverbruik te minimaliseren en de volledige energiebehoefte zelf op te wekken. Als gevolg houdt iedere ondernemer jaarlijks vaak duizenden euro’s extra winst over.

Gratis ondersteuning bij aanvraag SDE subsidie

Nu steeds meer ondernemers zien dat zonnepanelen veel extra winst kunnen opleveren, wordt de concurrentie om de SDE++ subsidie dus steeds groter. Om aan alle eisen voor de SDE te voldoen en een grotere kans te maken op een daadwerkelijke goedkeuring van de stimulering, wordt specialistische ondersteuning steeds belangrijker.

Switch Energy hielp de afgelopen jaren al vele bedrijven aan subsidie voor hun zonnestroomproject. Die ondersteuning is gratis, en bestaat uit het doen van een eigen haalbaarheidsonderzoek, inclusief metingen, winstberekeningen en het berekenen van de verwachte terugverdientijd. Daarbij heeft Switch diverse partners die ondersteunen bij de financiële mogelijkheden om het project snel en goedkoop te financieren.

Omdat de aanvraagrondes voor SDE++ waarschijnlijk nog maar één of hooguit twee keer per jaar gaan plaatsvinden, is het belangrijk om die kansen met beide handen te grijpen.

Direct jouw voordeel berekenen?

Duurzaamheid en extra winst gaan hand in hand, en Switch merkt dat steeds meer innovatieve ondernemers dit doorhebben. Daarom helpen we om ongebruikte bedrijfsdaken te transformeren in extra inkomsten voor jouw onderneming.

 

Vanuit onze missie om de wereld stap voor stap te verduurzamen met innovatieve technologieën, adviseren wij jouw bedrijf kosteloos over de mogelijkheden. Welke uitdagingen jouw project ook heeft, wij achterhalen ze en vertellen hoe ook jij kunt profiteren van extra inkomsten uit je bedrijfsdak.

Laat dus niet onnodig geld liggen, en neem via onderstaand formulier contact op met Switch Energy om antwoord te krijgen op al je vragen.