Aanpak

Modulair werken

Om unieke projecten te realiseren, moet je flexibel zijn. Switch heeft die flexibiliteit gevonden in modulair werken. Iedere module neemt een obstakel weg op het pad naar verduurzaming.

Vrijwel ieder verduurzamingsproject doorloopt dezelfde vijf trajecten. En hoewel het uniek is dat Switch het volledige traject in eigen beheer doet, is dat totaalpakket niet altijd nodig.

Je kunt samen met Switch bepalen hoe we jouw project realiseren.

Aanpak

De 5 modules van Switch

Concept

Conceptontwikkeling is de eerste fase van een traject. Het doel van deze fase is het creëren van een theoretisch project, waarbij gekeken wordt naar de wensen, beperkingen en haalbaarheid van het echte project. 

Bespreek je doelen met Switch, of laat ons een suggestie doen om een balans te vinden tussen MVO en rendement. 

Projectontwikkeling

Zodra er een theoretisch concept ligt, schuiven onze engineers aan tafel. Er wordt gekeken naar de praktische haalbaarheid zoals de draagkracht van het dak of het maximaal aantal panelen.

Een realistische businesscase heb je dan alleen nog niet.

Daarom komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals het type (grootverbruik)aansluiting en aanvullende producten waar jouw project voor in aanmerking komt.

Financiering

Als de business case klopt kunnen we de financiering regelen. Dat doen we in eigen beheer.

Daardoor zijn we flexibel genoeg om individuele obstakels voor een bedrijf weg te nemen. Met financiering door Switch houden ondernemers de bedrijfsbalans gezond, omdat zij kunnen kiezen uit diverse financieringsmogelijkheden, zoals koop, huur of lease.

Realisatie

Alles komt samen op het moment dat de realisatiefase begint. Bouwtekeningen, logistiek en de interne bedrijfsprocessen. 

Dat impliceert een goede samenwerking. Er werkt daarom één vaste projectleider met je mee aan het project. 

Kiest een ondernemer alleen voor deze module, dan kijken we nog heel even naar de businesscase. Vooral om te zorgen dat wat voorgerekend is, ook echt haalbaar is. Vervolgens gaan we aan de slag met de realisatie.

Exploitatie van assets

Als alles in bedrijf is, moet er nog steeds gezorgd worden voor efficiënte exploitatie. Daar komt energiemanagement bij kijken.

Switch heeft verschillende mogelijkheden om vastgoed of opwekinstallaties te optimaliseren. Door het gebruik van data en techniek kunnen we de exploitatie verbeteren.

Zo wordt er duurzamer omgegaan met energie, wat kan leiden tot een verhoogd rendement.

Meer weten over onze aanpak?

Deel je plannen met Switch en krijg inzicht in de kansen en risico’s voor jouw project.